Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Admitere - septembrie 2013

There are no translations available.

Oferta DIDIFR pentru Admiterea 2013

Legendă:

ID – învăţământ la distanţă

IFR – învăţământ cu frecvenţă redusă

Facultatea

Domeniul

Programul de studiu/ specializarea

Situaţia privind acreditarea/ autorizarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri*

Durata şcolarizării/ Număr de credite

Taxa de şcolarizare

Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE)

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

Acreditat**

ID

59

3 ani

180 credite ECTS

2800 lei/an

Management

Management (MN)

Acreditat**

ID

51

3 ani

180 credite ECTS

2800 lei/an

Criterii de admitere

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
  2. nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

Notă. În cazul în care un candidat nu a susținut/nu dovedește susținerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Detalii suplimentare

A se vizita paginile web:

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică (IMT)

Inginerie şi Management

Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM)

Acreditat**

ID

0

3 ani

180 credite ECTS

2800 lei/an

Criterii de admitere

MA =MB, (MA = media admitere, MB = media bacalaureat)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1). Nota obţinută la matematică, la examenul de bacalaureat

2). Calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”

Notă. În cazul în care un candidat nu a susținut/nu dovedește susținerea la examenul de bacalaureat a probelor ce reprezintă criteriu de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Detalii suplimentare

A se vizita pagina web:

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (FSSU)

Ştiinţele educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)

Acreditat***

IFR

27

3 ani

180 credite ECTS

2700 lei/an

Criterii de admitere

100% - media la Bacalaureat

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

1). Media la proba scrisă de la Bacalaureat la Limba şi literatura română

Detalii suplimentare

A se vizita paginile web:

 

* Toate locurile sunt cu taxă, atât la ID, cât şi la IFR

** Conform Hotărârilor Consiliului ARACIS adoptate în şedinţa din data de 17.12.2009 – a se vedea link: http://www.aracis.ro/uploads/media/Arhiva_2009_01.zip

*** conform Hotărârilor Consiliului ARACIS adoptate în şedinţa din data de 29.03.2012 – a se vedea link: http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_29.03.2012.pdf

 

PROGRAMUL ADMITERII 2013:

Pentru detalii privind calendarul admiterii vizitați https://www.uoradea.ro/display855

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 

Contact DIDIFR:

Adresa poştală DIDIFR: str. Universităţii nr. 1, birou E004a, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România – sau – C.P. 114, Oficiul Poştal 1, Oradea, jud. Bihor, România

Telefon: Serviciul comunicare ID/IFR: 0259-408423;

Administrator Şef DIDIFR: 0259-408418; Director DIDIFR: 0259-408426

Fax: 0259-408418 sau 0359-815084; Web: http://iduoradea.ro; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi paginile

- www.iduoradea.ro -- - http://imt.uoradea.ro - - http://steconomiceuoradea.ro - - www.socioumane.ro -

- www.admitereuo.ro

Ne găseşti şi pe FACEBOOK. Caută ID Universitatea Oradea

FACEBOOK like qr