Edid

 • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
 • Află mai multe...
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Beneficiile studentilor

Ce beneficii am dacă devin student e-DIDIFR?

 • Asigurarea materialelor didactice (cursuri, culegeri de probleme, teste de evaluare -autoevaluare etc.) pentru întreg procesul didactic în contul taxei de şcolarizare;
 • Acces la platforma de e-learning http://distance.uoradea.ro;
 • Activitătile didactice sunt concentrate în două perioade pe semestru (în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică) la sediul Universităţii din Oradea, ceea ce permite costuri reduse de timp şi bani;
 • Planurile de învăţământ şi diplomele sunt identice cu cele pentru învăţământul de zi;
 • Promovarea anilor de studiu în funcţie de numărul de credite obţinute pe baza Sistemului European de Credite Transferabile /ECTS;
 • sigurarea logisticii întregului proces de învăţământ prin intermediul unui Departament specializat al Universităţii din Oradea - Departamentul pentru învăţământ la distanţă care are un colectiv tânăr şi dinamic;
 • Sprijin instrucţional din partea unei reţele tutoriale cu cadre de specialitate pregătite în tehnologia I.D.I.F.R.;
 • Sprijin non-instrucţional, consiliere din partea Departamentului pentru învăţământ la Distanţă -Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
 • Acces la laboratoare, săli de seminarii, amfiteatre, Biblioteca Universităţii, la Secretariatul virtual şi, în viitorul apropiat, la platforma de e-learning (distance.iduoradea.ro), respectiv la biblioteca virtuală a Departamentului I.D.I.F.R;
 • Posibilitatea de înscriere la Seminarul Pedagogic (pregătire psiho-pedagogică şi metodică în vederea ocupării unui post în învăţământ);
 • Posibilitatea participării la activitatea de cercetare stiinţifică studenţească şi la sesiunile ştiinţifice organizate în cadrul Universităţii din Oradea.