Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Regulamentul de organizare şi funcționare a DIDIFR

Învățământul la distanță şi Învăţământul fără frecvenţă sunt caracterizate prin programe de pregătire ale căror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învățământ informatizat, sisteme de comunicații la distanță pentru activitățile de suport ale studenților, autoinstruire și autoevaluare, precum și sistemul tutorial instrucțional și de consiliere, alături de forme de evaluare continuă și finală.

Forma ID-IFR oferă studenților posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă, şi de a desfășura activități de învățămînt în grup, în centre de studiu ID-IFR situate în Universitate sau la distanță față de instituția de învățământ (centrele de studiu ID-IFR).

Pentru a putea realiza în cele mai bune condiții un astfel de program de învățământ este absolut necesară o dotare tehnică potrivită, dar și un mod diferit de abordare a procesului didactic.

Studenții sunt instruiți și evaluați cu ajutorul unor instrumente moderne de învățare, programele la forma ID-IFR folosesc metode didactice noi, specifice.

Activitățile menționate mai sus se desfășoară conform Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, standardelor de referință, a listei indicatorilor de performanță ARACIS (2006).

Citește sau descarcă tot regulamentul aici